Product List

Properties ASTM Test Methods OPI 1305 OPI 1307 OPI 1316 OPI 1325 OPI 1330
Acid Number (mg KOH/g) D 1386 4-6 6-8 15-17 24-26 29-31
Density @ 23 degrees C (g/cm3) D 792 >.96 >.96 >.96 >.96 >.96
Penetration @ 23 degrees C (dmm) D 5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5
Emulsifiability Poor Poor Fair Good Good
Appearance White to Off-White Powder White to Off-White Powder White to Off-White Powder White to Off-White Powder White to Off-White Powder
Granulation Pass 20 Mesh Pass 20 Mesh Pass 20 Mesh Pass 20 Mesh Pass 20 Mesh
DSC Melt Peak (degrees C) 136-138 136-138 136-138 136-138 136-138
Softening Point (R&B, degrees C) 128-129 128-129 128-129 128-129 128-129
Hardness, Shore D D 2240 65-66 65-66 65-66 65-66 65-66